Home » FPA’s en TPO’s

FPA’s en TPO’s

Materialen die voortkomen uit het door ontwikkelen van de PVC dakbanen. Deze zijn weekmaker vrij en veel stabieler van karakter dan zijn PVC voorganger. Vooral de 100% homogene lasnaden zijn na verwerking bijzonder sterk, en scheuren op deze naden wordt vrijwel onmogelijk.

Bovendien ligt de hete-lucht verwerkingstemperatuur lager dan bij PVC en dat, samen met het feit dat deze produkten weekmaker vrij zijn, komt het milieu zeer ten goede.

Steeds vaker gebruikt

Bovendien geldt dat de duurzaamheid van iedere vorm van een kunstof dakbedekking een heel stuk langer is dan de traditionele gebitumineerde dakbaan. De verwachting zal naar de toekomst zijn, dat deze vormen van dakbedekking steeds meer van het marktaandeel zal gaan innemen. Dakdekkersbedrijven zullen daar steeds meer op in gaan spelen door het extra opleiden van gespecialiseerd personeel. Hetgeen ook al vaker voorkomt, vooral de jongere generatie dakdekkers. Die kunnen er niet omheen dat kunstof dakbedekkingen steeds meer zullen gaan voorkomen.